+90 212 244 72 76
etkintanitim@etkintanitim.com

İç İletişim Artık Departman

Güncelleme 24, Şubat 2015


*Turkishtime dergisinden Esra Kızıltan’ın haberidir.

Şirketler kurumsal itibar ve marka imajını geliştirmede iletişimin önemini kavradıkça bunu kurum içi süreçlere de taşımaya başladılar. Şirket organizasyonlarında insan kaynakları ve kurumsal iletişimden sonra iç iletişim departmanı da ayrı bir birim olarak değer görüyor artık. Bünyesinde özel bir departman kuran şirketlerin başında Turkcell, THY, Avea, Pfizer ve Vakko geliyor. Sohbet günleri, spor karşılaşmaları, müzik ve resim yarışmaları, ünlü buluşmaları gibi konseptler ise iç iletişim birimlerinin öne çıkan faaliyetleri arasında?

Kurum içi iletişim, 1940lı yıllarda “çalışanları eğlendirme”, 50lerde “çalışanları bilgilendirme”, 60larda çalışanları ikna etme, 70 ve 80lerde “açık iletişim” tanımıyla karşımıza çıktı. 1990 ve 2000?lerin başında ise çalışanlarla kurulan iletişimin güven ve memnuniyet yaratması üzerinde duruldu. 2005 sonrasında şirketler internetin iç iletişim alanında yarattığı olanaklarla çalışanların bilgilenecekleri, eğlenecekleri, güven ve memnuniyet duyacakları ve katılım sağlayabilecekleri iletişim ortamları oluşturmaya başladılar. Bugün gelinen noktada şirketler, müşteri memnuniyeti kadar çalışan memnuniyetinin de değerini anladılar. Hatta bunu bir adım daha öteye taşıyarak bünyelerinde iç iletişim birimleri oluşturmaya başladılar. Bu departmanın temel amacı, şirket içi iletişimi artırarak çalışanın işletmeye olan bağlılığını artırmak ve motivasyonunu sağlamak. Türkiye’nin kurumsallaşma anlamında öncü uygulamalarıyla bilinen şirketlerinin organizasyonlarında “İç İletişim Departmanı” kurmasının en önemli nedeni ise bunun kurumlara sağladığı faydalar. Turkcell, THY, Avea, Pfizer ve Vakko gibi şirketlerin iç iletişim departmanları çalışan motivasyonu, şirket içi sinerji ve üst yönetimle sosyal paylaşımı artırma konusunda önemli bir rol üstleniyorlar. İç iletişim departmanı direktörü yönetim ve çalışanların yönetime katılmasında çift taraflı bir sorumluluk taşıyor. Bu departman sayesinde hangi gerekçelerle, hangi yöntemlerle ve hangi yoldan sorunların üzerine gidileceği şirketlerde önceden belirlenmiş ya da öğrenilmiş oluyor.

Yönetim danışmanlığı şirketi Egon Zehnder International’ın Yönetici Ortağı Murat Yeşildere, iç iletişim biriminin önemini ortak mesajın şirket içerisinde herkese doğru ulaştırılması prensibi doğrultusunda şu sözlerle açıklıyor: “Organizasyonlarda doğru bilgi ve mesajların organizasyonun her kademesinde paylaşılabilmesi iç iletişimin yetkinliği ile mümkün. Şirketin içinde ortak bir iletişim dilinin oluşması ve kültürün benimsenmesi açısından bu departman önem taşıyor.”

Direktörlük haline geldi
Sağlıklı iletişimin olmadığı şirketlerde bağlılık ve sadakat oranlarının düşük olduğunu söyleyen Turkcell İç İletişim Direktörü Yusuf Özer de şirket içinde yaptıkları anketlerde çalışanların bağlılık oranının yüzde 86 çıktığına dikkat çekiyor ve şirkete bağlılığın Turkcell’in başarısında en kritik öğelerden biri olduğunu söylüyor. Özer, “İşimizi sunucular, plazalar değil çalışan arkadaşlarımız oluşturuyor. Bu yüzden onlara gideceğimiz yönü anlatmak, onun buradaki payını göstermek, yine onun katkısını almak, olan biten her olaydan ilk onun haberdar olmasını sağlamak ciddi bir bağlılık ve performans artışı sağlıyor. En basitinden ilk kez reklamları çalışanların görüp yorum yapması bile yönetime katkılarını gösteriyor” diyor.

Çalışan iletişimi kritik oldu
Avantgarde İletişim Danışmanlığı Genel Müdürü Burçak Ilıman ise iç iletişim departmanlarının şirket kültürleri içerisindeki önemini, “Çalışanın birey olarak değerinin artmasıyla günümüzde insan kaynağını, klasik personel yönetimi anlayışıyla yönetmek etkin sonuçlar vermiyor. Bu nedenle iç iletişim yönetiminde farklı bir vizyona ihtiyaç duyuldu. Buradan hareketle iç iletişim ayrı bir departman olarak yapılandı” sözleriyle açıklıyor. ABD’de yapılan bir araştırmanın sonuçlarından örnek veren Ilıman “Dünyaca ünlü 200 şirketin iletişim bütçelerinin yüzde 50’den fazlası çalışan iletişimine ayrılıyor. Çünkü çalışanlardan zor ve korku ile verim almanın imkansız olduğu şirket yönetimleri tarafından anlaşıldıkça, özendirme önem kazandı” diyor.

Seyirci değil, oyuncu olmak istiyorlar
İç iletişimin en kritik yönünün bağlılık olduğunu vurgulayan AA Executive Consulting Kurucusu Aylin Altuntaş’a göre iç iletişimin önemi, ekonomik krizden sonra daha fazla anlaşılır oldu. “Çalışanın şirkette olan bitenlerin bir parçası olması ve izleyici değil oyuncu olmasını sağlamak açısından iç iletişim kritik bir role sahip? diyen Altuntaş’a göre şirketler, kriz dönemindeki belirsizliği ortadan kaldırmak için iç iletişime ağırlık verdiler. Altuntaş, “Yenibiris.com ve Develor’un yaptığı 2010 Türkiye İK Araştırması bu açıdan önemli sonuçlar içeriyor. Araştırmaya katılan 514 insan kaynakları uzmanı gelecek iki yılda yoğunlaşacakları belli başlı alanlar arasında iç iletişimi yüzde 22.2 ile kariyer yönetim sistemi (yüzde 32.6), gelişim stratejisi (yüzde 27.2) ve görev tanımlarının (yüzde 23) ardından dördüncü sırada gösterdi” diyor.

Korsan bilgiyi engelliyor
İletişim hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın temelinde insan faktörünün olduğu, insanı hedefleyen bir olgu. Bunun önemini vurgulayan Vakko Kurumsal İletişim Direktörü (Eski İç İletişim Direktörü) Meltem Kazaz, Vakko’nun iç iletişimi üç ana fonksiyonda buluşturduğunu söylüyor: “Çalışan bağlılığı, bilgi yönetimi ve organizasyonlar.” Kazaz, iç iletişimle korsan bilginin önüne geçildiğinin de altını çizerek “Bir kurum için korsan bilgi kurum kültüründe zafiyetlere yol açan çok olumsuz bir durum. Bununla birlikte özellikle farklı markalarımızın kampanya, etkinlik ve koleksiyonlarının Vakko bünyesindeki diğer mağazacılık grubu çalışanları tarafından da bilinmesi, satış ekibimizin müşterilerimize çok geniş yelpazede servis yapabilmeleri sağlanıyor” diyor.

İç iletişim direktörü stratejik düşünmeli
Egon Zehnder International Yönetici Ortağı Murat Yeşildere başarılı iç iletişim direktörünün hem stratejik düşünebilen hem de sonuç odaklı çalışabilen profesyonellerden olması gerektiğini ve bilgi alışverişini kolaylaştırmak için işbirliği yapabilme kapasitesinin yüksek olması gerektiğini belirtiyor. Gras Savoye Signature Yönetici Danışmanı Pınar Akkaya ise şirketin her çalışanına ve her sürecine etki ettiğinin bilincinde olmasının çok kritik olduğunu ve bu anlamda iç iletişim yönetiminin stratejik olduğu kadar, disiplinler arası bir yaklaşım da gerektirdiğini vurguluyor ve ekliyor: “Başarılı bir iç iletişim yöneticisi, şirketin vizyonu ve hedeflerini tüm paydaşlara aktarır; mesajların net, tam ve doğru şekilde ulaşmasını sağlar ve doğru iletişim mecralarını kullanarak iletişim stratejisini şekillendirir. Bu rolde olan kişinin, profesyonel yetkinliklerine ek olarak, ikna gücü, olgunluk, kendini güncel tutma, tarafsızlık ve gücü yönetebilme gibi özellikleri olması başarıya doğrudan bir etken.”

İç İletişim Artık Departman/etkinliklerimiz

İÇ İLETİŞİMDE HANGİ ŞİRKET NE YAPIYOR?

TURKCELL

Spor ve müzik ile sinerji yaratıyor
Bilgilendirme kanalları olarak Intranet, TurkcellBlog, çalışanların tüm uygulamalara telefondan erişebildiği Mobilim, şirket içi youtube?u olan Pikcell, tüm grup çalışanlarının bir araya geldiği büyük toplantı Infoday, dışarıdan ufuk açıcı konukların ağırlandığı Salı Pazarı, çalışanların şirket gündemiyle ilgili inovatif fikirlerini paylaştıkları TİP uygulamaları sunuluyor. Ayrıca kartingden yüzmeye, yelkenden bowlinge kadar Turkcell’i çeşitli liglerde temsil eden 12 spor takımı ve 150 sporcu bulunuyor. Diğer taraftan çalışanların oluşturduğu ve profesyonelce performans sergileyen Celloband adında bir de müzik grubu var.

VAKKO

Çalışanlar Salı günleri buluşuyor
“Ayın konuğu” konsepti ile yönetim ekibi çalışanlarla buluşuyor. Alanında iz bırakmış ünlü isimler her ayın bir Salı günü Vakko Moda Merkezi?ne davet edilerek 200?e yakın çalışan ile 1 saat söyleşi yapıyorlar. Konuk olan isimler arasında Ufuk Tarhan, Nasuh Mahruki, Ertuğrul Özkök, Ayşe Arman, Akın Öngör ve Aydın Boysan yer alıyor. Etkinlikler kapsamında her yıl Vakko Moda Merkezi, Vakko Üretim Merkezi ve tüm Türkiye genelindeki mağazacılık ekiplerinin de katıldığı “Vakko Stars Night” gerçekleştiriliyor. Ayrıca yılbaşı, yaza merhaba partileri, sürpriz aktiviteler, kuruma değer katacak ödüllü yarışmalar da düzenleniyor.

PFIZER

Genel müdür ile 5 çayı
“İş ve hayata dair sohbetler” konsepti ile Pfizer Genel Müdürü Stanley Mendonca her ay, o ay doğum günü olan çalışanlarla bir araya geliyor. Genellikle bir çay partisi düzenleniyor. Yine kendisi adına açılan blog aracılığıyla kişisel paylaşımlarını Pfizer çalışanlarına interaktif şekilde ulaştırıyor. Diğer taraftan yakın zamanda çalışanların çektikleri fotoğraflardan oluşan bir sergi düzenlendi. Ayrıca “İyi ki Varsınız” veli toplantısı projesiyle çalışanlar ve yakınları bir araya getirildi. Bu sayede hem çalıştıkları yeri ailelerine tanıtma hem de ailelerine sağlıklı yaşamla ilgili bilgi aktarımı sağlanmış oldu.

KVK

Özel günler unutulmuyor. Çalışanların doğum günleri hatırlanıp diğer çalışanlara da duyuruluyor. Anneler/babalar günü, bayramlar gibi özel günler çeşitli hediyelerle kutlanıyor. Çalışanların aileleri de unutulmuyor, 23 Nisan çocuklarla birlikte kutlanıyor. Her ay şirketle ilgili önemli haberleri, yöneticilerle yapılan röportajları çalışanlarla paylaşan bir bülten yayımlanıyor. Bülten ayrıca tüm çalışanlara açık olup, onlardan gelen yazılar ve önerilerle hep birlikte bir oluşuma imza atılıyor. İş arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirmek, daha çok paylaşımda bulunmak amacıyla belirli aralıklarla ekipçe gezilere gidiliyor.

UNILEVER

Takım ruhu önemseniyor
Yaklaşık 5 bin kişinin çalıştığı Unilever, kurum içi iletişimi artırmak için çeşitli aktiviteler ve etkinlikler düzenliyor. Intranet, iki ayda bir yayınlanan Unilever Magazin, kurum içinde yapılan sağlık çalışmaları ve check-up’larla bu süreç destekleniyor. Unilever için bir çalışanın kendisini kurumuna ait hissetmesi demek kurumu çok daha iyi temsil etmesi, kendini bütünün bir parçası olarak görmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla iç iletişim çalışmaları ile sağlanan motivasyon, gerek kurum içinde gerekse de dışında başarıyı getiren en önemli faktörlerden biri.

ENERJİSA

Enerjik buluşmalar
Her yıl tüm çalışanların katıldığı ve iş sonuçlarının paylaşıldığı yıl sonu toplantıları ile “enerjik buluşmalar” adıyla gerçekleştirilen farklı lokasyonlardaki çalışanların hem bir araya gelmesi hem de üst yönetim ile kaynaşması sağlanıyor. Her Enerjisa ailesi mensubu, her evlilik yıldönümünde evine teslim edilen, eşi ve kendisinin adını taşıyan Enerjisa çiçeği ile kutlanıyor. Çalışan üzerinde yaratılan sadakat, maddi ve manevi memnuniyet sunulan iş süreçlerinin kalitesini etkileyeceği gibi, her çalışanın memnuniyetini kendi sosyal çevresine anlatmasıyla da kurum itibarına doğal katkı sağlıyor.

TÜRK HAVA YOLLARI

Ödüllerle motivasyon artırılıyor. THY, çalışanlara teşekkür amacıyla filolarındaki Boeing 737-800 uçağı, dünyanın 190 noktasında görev yapan farklı pozisyonlardaki yaklaşık 10 binin üzerinde çalışanın fotoğraflarıyla süslendi ve görkemli bir törenle sergilendi. Proje uluslararası bir yarışmada Gümüş Stevie ödülüne layık görüldü.

REKABETİN GÜCÜ İLETİŞİMDE GİZLİ

Avantgarde İletişim Danışmanlığı Genel Müdürü Burçak Ilıman

“Günümüzde işletmelerin başarısı, gerçekleştirdikleri iletişim ile ölçülüyor. Üretimde ve hizmette rekabetin gücü iletişim oldu. Zamanında çalışanlarını mutlu etmiş ve kuruma karşı sadakat ve güven duygusu oluşturmayı başarabilmiş kurumlar, geçiş dönemlerinde yaşanan olumsuzluklara daha kolay göğüs gerebiliyorlar. İnsana verilen önem kişisel verimliliği sağlarken, şirketin ve takım kalitesinin de yükselmesine yol açıyor. Dünya piyasasında şirketler için asıl rekabet gücünü, kendi yeteneklerini ve becerilerini geliştirmiş, her çeşit bilgiye ulaşmasını ve onu kullanmasını bilen, yaratıcılığını sürekli geliştiren insan kaynağı oluşturuyor. İnsan kaynağına hem yatırım yapan, hem de çalışma koşullarını onun ihtiyaç ve istemleri doğrultusunda oluşturmaya çalışan şirketler ve örgütler başarıyı yakalayabiliyorlar. Yeniden yapılanma dönemlerinde kurumların ihtiyaç duyduğu en büyük destek çalışanlarıdır.”

SAMİMİYET ALTIN KURAL

Egon Zehnder International Yönetici Ortağı Murat Yeşildere

“Güçlü iletişim çok önemli ama tek başına yeterli değil. Güçlü sıfatının yanına samimiyet kelimesini özellikle eklemek gerekiyor. Hepimiz düzenli bilgilendirme almanın yanında samimiyete, şeffaflığa değer veriyoruz. Dolayısıyla çalışanıyla sürekli iletişim halinde olan şirketlerin iletişim stratejilerini bu değerler üzerine kurması gerekir. Ancak böyle bir ortamda güven ilişkisi doğar ve çalışanın aidiyet, sahiplenme duygusu artar. Hepimizin bildiği gibi bir işin görev icabı yapılmasıyla, inanılan amaçlar ve değerler için kalpten yapılması arasında büyük fark var. İşin inançla yapılmasını da şirket ve çalışan arasında güçlü ve doğru temeller üzerine kurulu ilişki sağlıyor.”